Abonelik İptali Dilekçesi

......... ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DİLEKÇE KONUSU : ............ Hizmeti Aboneliğimin / Üyeliğimin İptali istemimin sunulmasından ibarettir. Şirketinizin sunmakta olduğu ....... Hizmetini ...... Hizmet numarası ile ............. adresinde kullanmaktayım. Gördüdüğüm lüzum ve kişisel sebepler ile hizmeti kullanma ihtiyacım artık kalmadığından hizmet aboneliğimin / üyeliğimin iptal edilmesini talep etmekteyim. İş bu sebep ile kurumunuza yazılı olarak müracat etme zaturetim hasıl olmuştur. İptal kararını kendi hür iradem ve talebim ile hiçbir baskı altında kalmadan aldığımı , son döneme ait bir fatura daha düzenleneceğini bildiğimi ve memnuniyet ile ödeyeceğimi, varsa taahhütlerimden caymanın bir maddi bedeli olabileceğini , şirketinize ait olan tüm cihaz ve ekipmanların varsa usulünce geri alınacağını veya usulünce iade etmem gerektiğini bildiğimi , İptal kararımdan hiçbir suret ile vazgeçmeyeceğimden iptal kararımın teyidine hiçbir gerek olmadan yapılmasını talep , kabul ve bayan ederim. Yukarıda bilgilerini sunduğum hizmetinizin iptali , son dönem faturasının tarafıma bildirilmesini , iptal tamamlandığının tarafıma usulüne uygun biçimde bildirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim. Tarih : Ad Soyad :