Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi

SİLİVRİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Adli Kontrole İtiraz Eden (Şüpheli) : ………… (TC: …….) Silivri/İSTANBUL DAVA: Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin ……/……/2023 tarih ve 2023/..… Sorgu numaralı adli kontrol tedbiri kararına ilişkin itirazlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALAR : Müdafii bulunduğum şüpheli hakkında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2023/… soruşturma sayılı dosyası kapsamında, Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından …../…../2023 tarih ve 2023/..… sorgu sayılı kararıyla haftada bir gün imza atma yükümlülüğü şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir. Söz konusu karar hukuka aykırı olup itirazen kaldırılarak, şüphelinin koşulsuz serbest bırakılması gerekmektedir. Şöyle ki; Şüpheli gerek savcılıkta verdiği ifadesinde gerekse de sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda samimi bir şekilde beyanda bulunmuş ver gerçekleri anlatmıştır. Şüpheli hakkında suç unsurlarının oluşmadığı, soruşturmaya konu suçun şüpheli tarafından işlenmediği açıkça ortadadır. Ayrıca şüphelinin yerleşim yeri sabit olup kaçma ihtimali bulunmamaktadır. Şüphelinin delilleri karartma tehlikesi de bulunmaması da göz önüne alındığında şüpheli hakkında hükmedilen haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol yükümlülüğü müvekkilimizin mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu sebeplerle şüpheli hakkında hürriyeti sınırlandıran bir tedbir olan imza atmak suretiyle adli kontrol tedbiri aşırı bir tedbir olup itirazen kaldırılmasını talep etme gereğimiz hasıl olmuştur. SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirinin İTİRAZEN KALDIRILMASINA ve şüphelinin koşulsuz serbest bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.