Adli Kontrol Mazeret Dilekçesi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA DAVACI : DAVALI : SUÇ : Dolandırıcılık KONU : Adli Kontrol Hk. Mazeretimizdir ADLİ KONTOL KARARI : İstanbul … Sulh Ceza Hâkimliği, 2022/… Sorgu numaralı, … tarihli karar Soruşturma No : 2022/… – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı – CBS AÇIKLAMALAR : Müvekkilim Selim HALİS, hakkında İstanbul .. Sulh Ceza Hakimliği tarafından … tarihinde 2022/… numaralı sorguda verilen adli kontrol kararı hakkında … tarihinde sayın savcılığınız dosyasına adli kontrol ihlali bildirimi yapılmıştır. Müvekkil Selim HALİS, söz konusu hakimlik kararı sonrası yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla henüz imza föyü dahi hazır edilmeden en yakın karakola başvurmuş ve bu durumu tutanak altına aldırmıştır. Devam eden süreçte de müvekkil Selim, her pazartesi karakola giderek imzasını eksiksiz atmıştır. Ne var ki, 19.12.2022 tarihinde müvekkilim yakınının cenaze merasimine katılmak zorunda olduğu için, o gün içerisinde imza atamamış ve daha sonra karakola yaptığı bildirim de sonuçsuz kalmıştır. Tekraren ifade etmek gerekir ki, müvekkil Selim, sabit ikametgah ve iş yeri sahibi bir aile babasıdır. Yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmektedir ve 19.12.2022 günü imza atamamasının haklı bir mazereti bulunmaktadır. İşbu hususlar gözetilerek müvekkilin mazeretinin kabulüne ve adli kontrol uygulamasının kaldığı yerden devamına karar verilmesini sayın savcılığımızdan saygılarımızla arz ve talep ederiz. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntılı izah edildiği üzere müvekkilin mazeretinin kabulü ile hakkında verilen adli kontrol kararının uygulanmasına devam edilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.