Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

DAVALI : B.B (T.C. Kimlik No: _____________) DAVACI : A.B (T.C. Kimlik No: ____________) DAVA : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı boşanma talebidir. AÇIKLAMALAR : Davacı ile Davalı ………….. tarihinden bu yana evlidir. Bu evlilikten ………….. doğumlu müşterek çocuk (C.B) bulunmaktadır. Davacı ile Davalı uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Davacı ile Davalı medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir. Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur. HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili kanun hükümleri HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, protokol, gerekirse tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; Türk Medeni Kanun’un 166. maddesi uyarınca Davacı ile Davalının boşanmalarına, ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.