Bekarlık Soyadı Dilekçesi

……………….. AİLE MAHKEMESİNE DAVACI : DAVALI : Hasımsız. DAVA : Bekarlık soyadını kullanmaya izin verilmesi talebidir AÇIKLAMALAR : Davacı müvekkil, ……………. ile olan evliliğinin boşanma ile son bulması üzerine, yeniden önceki soyadı olan ……….. soyadını almıştır. Ancak davacı müvekkil, ……………….. ile evlenmeden önce dul olduğu için, ……. soyadı ilk eşinden kalmadır. Oysa müvekkil kızlık soyadı olan …… soyadını kullanmak istemektedir. Bu sebeple davacının bekarlık soyadı olan ….. soyadını kullanabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat DELİLLER : Nüfus kayıtları, boşanma ilamları ve her tür delil. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre; davanın kabulü ile, davacının ………. soyadını kullanmasına izin verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.