Boşanma Dilekçesi

AĞRI NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No) VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı Adres DAVALI : Adı ve Soyadı Adres DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim ve davalı …/…/… Tarihinden bu yana evli olup tarafların çocukları bulunmamaktadır. Müvekkilim ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Son zamanlarda davalı ve müvekkilim arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir. Müvekkilim, davalının olumsuz davranışlarını yıllardır görmezden gelmiştir. Zaman zaman meydana gelen kavgalar neticesinde aile büyüklerinin araya girmesi ile evlilik birliği bugüne dek sürdürülebilmiştir. 2- Ancak gün geçtikçe evlilik birliği daha da çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Taraflar uzun süredir ayrı yaşamaktadırlar. Taraflar birbirlerini görmeye bile tahammül edemez hale gelmişlerdir. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık ve her tür delil. HUKUKİ SEBEPLER : MK. md. 166 ve sair ilgili mevzuat. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, davanın kabulü ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanmalarına karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/… Davacı vekili Avukat Adı ve Soyadı İmza