Burs Başvuru Dilekçesi

..... VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA Şahsım ve ailem hakkındaki bilgileri içeren, Vakfınızın yükseköğrenim burs talep bilgi formu elektronik ortamda tamamen gerçeğe uygun olarak tarafımdan eksiksiz olarak doldurulmuş ve bir çıktısı ile birlikte istenen diğer belgeler ekte sunulmuştur. ..... yükseköğrenim burs yönetmeliğini ve burs koşullarını tam ve eksiksiz olarak incelediğimi ve belirtilen kurallara uyacağımı, bildirimlerimde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde, her türlü yasal sorumluluğu ve ..... yönetim kurulunun alacağı kararları kabul ettiğimi/edeceğimi beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için gereğini arz ederim. /09/2023 Adı/Soyadı TC KİMLİK İmza