Kira Sözleşmesi Fesih Dilekçesi

DAVALI : (Kiraya Veren) DAVA : Kira sözleşmesinin feshinden doğan alacak talebidir. AÇIKLAMALAR : Davacı müvekkil mülkiyeti davalı kiraya verene ait olan ……….. ili, ……….. ilçesi ………….. adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince bir yıllık kira bedeli davalıya peşin olarak ödenmiştir. Davacı müvekkil davalı kiraya verene ait taşınmazda ikamet etmeye başladıktan kısa bir süre sonra evin elektrik tesisatının tamamen bozuk olduğunu tespit etmiştir. Evdeki elektrik voltajının yüksek olmasından dolayı müvekkilin buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi elektrikli ev aletleri bozulma tehlikesi yaşamaktadır. Hatta bu eşyalardan buzdolabının motoru bu sebeple bir defa yanmıştır. Yanan motor serviste yenisi ile değiştirilmiştir. Buna ilişkin evrak dilekçenin ekindedir. Kira akdinin kiralayana yüklediği en temel edim kiralananı her türlü ayıptan arınmış olarak ve kullanıma elverişli şekilde kiracıya teslim etmesidir. Davalı, müvekkilime gizli ayıbı olan evi peşin para ile müvekkilie kiralamış ve müvekkilin mağdur olmasına neden olmuştur. İmzalanan kira sözleşmesinin icra imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilin kiralanan evi kullandığı …….güne karşılık gelen …….. TL’nin tenzili ile ……… TL’nin davalıdan tahsilini talep etmek için iş bu davayı açmak zorunda kalınmıştır. HUKUKİ SEBEPLER : TBK, HMK ve ilgili mevzuat DELİLLER : Kira sözleşmesi, ödeme makbuzu, servis kayıtları, tanık ve her türlü delil. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda yazılı nedenlerle; Davanın kabulü müvekkilin davalıya ödediği peşin kira bedelinden kiralananı kullanamadığı günler bedeli olan ………. TL’nin davalıdan tahsiline, Tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, Karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.