Şantaj Şikayet Dilekçesi

ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DAVACI : ................. DAVALI : DAVA: Bu dilekçe, şüpheli hakkında şantaj nedeniyle gerekli soruşturmanın başlatılma talebimizi içermektedir. AÇIKLAMALAR: 1-) Müvekkilimiz 15 yaşında olup, …….. tarihinde otobüs durağında beklemekte iken şüpheli motosikletle durağa yanaşmış ve müvekkilimize “ya benim arkadaşlığımı kabul edersin ya da seni öldürürüm…” şeklinde tehdit edip “hadi biraz yürüyelim” demiştir. 2-) Müvekkilimiz korkarak şüpheli ile yürümeye başlamış ve durağın olduğu yerden önce sağlık ocağının köşesine, oradan da karşı sokaktaki zeytinlik alana kadar yaklaşık … metre kadar birlikte yürümüşlerdir. 3-) Bu sırada şüpheli, müvekkilimizi tehdit altında dudaklarından öpmeye başlamış, müvekkilimiz kendisini ittirerek tepki göstermiş, bir süre sonra şüphelinin evinin yakınına kadar getirdiği müvekkilimize kendisini öperken arkadaşlarının fotoğrafını çektiklerini, 2 gün sonra kendisi ile okulun arkasındaki bahçede buluşmasını, buluşmadığı taktirde elindeki fotoğrafları ailesine göstereceğini söyleyerek şantaj uygulamıştır. Ertesi gün kendisi ile Lise karşısında buluşmasını, aksi takdirde fotoğrafı ailesine göstereceğini söyleyerek şantajda bulunmuştur. 4-) Arz ve izah ettiğimiz oluşa göre müvekkilimize karşı şantaj suçunu işlemiş olan şüpheli hakkında eylemlerine uyan suçlardan dolayı tecziyesi amacıyla işbu şikayette bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. HUKUKİ NEDENLER : 5237 S.K.M. 107 ve ilgili mevzuat. HUKUKİ DELİLLER : Tanık ifadeleri ve sair deliller. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler gereği ve soruşturma sırasında resen göz önünde bulundurulacak hususlar ışığında; Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın başlatılarak, hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini, müşteki müvekkil adına arz ve talep ederiz.