Savunma Dilekçesi

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DAVALI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No) DAVACI : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No) SUÇ: Mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık. TALEP KONUSU: Savunma beyanlarımızdır. AÇIKLAMALAR: 1- Sanık müvekkilim …/…/… tarihinde yaşının küçüklüğü, ailesinden kopuk olması ve ailevi olarak maddi sorunlar da yaşamasının da tesiriyle bunalımlı bir ruh hali ile arkadaşları ile bir araya geldikleri sırada alkol de alarak Akabe Kömürcülükteki kasayı bulunduğu yerden almışlardır. 2- Olaydan kısa bir süre sonra ise başta müvekkil olmak üzere tüm sanıklar pişmanlık duymaya başlamışlar ve bilgisayarı iş yerine geri bırakmışlardır. Daha sonra da dükkân sahibini arayarak maddi zararı ne ise karşılayacaklarını belirtmişlerdir. 3- Kararsızlık yaşayan müvekkil arkadaşları ile birlikte Ankara’ya gidip tekrar pişmanlık yaşamış ve …/…/… günü saat 17.00 sularında 155 haber merkezini arayarak teslim olmak için E. İş Merkezinin önünde beklediklerini beyan etmişlerdir. 4- Yukarıda anlatıldığı gibi müvekkil olaydan hemen sonra derin pişmanlık duyarak kendini polise ihbar etmiştir. Suç konusu el arabasının yerini ve kasanın yerini de polis ekiplerine bildirmişlerdir. 5- Müvekkil on sekiz yaşını suç tarihinde tamamlamamıştır. Olay öncesi alkol almış ve yaşının küçük olması ile birleşince kısmen de olsa davranışlarının sonuçlarını algılayamayacak hale gelmiştir. 6- Yaklaşık bir aylık bir süreden beri tutuklu olarak cezaevinde bulunan sanığın ruh hali bozulmuş ve bugün itibariyle bunalıma girmiş durumdadır. Çocuk denecek yaşta olan müvekkile suçun cezaevinde sirayeti tehlikesi de bulunduğundan, samimi ikrarı ile delillerin karartılması ihtimali kalmadığından, keza topluma katılarak yargılama sürecinde yaşadığı utançtan kısmen de olsa kurtulabileceğinden sanık müvekkilin bundan böyle kefaletle ya da bihakkın tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar verilmesini talep etme zarureti hâsıl olmuştur. SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan nedenler, sanığın açık ikrarı ve yargılama sürecinde re’sen saptanacak durumlar karşısında; müvekkilin özellikle yaş küçüklüğü nedeni ile tahliyesine karar verilmesini ve sanığın yargılama neticesinde beraatine karar verilmesini, sanık vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.