Sigorta Şirketine İhbar Dilekçesi

……………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVALI : DAVACI : İHBAR OLUNAN 3. KİŞİ : ………………… Sigorta A.Ş. DAVA KONUSU : Davanın Sigorta Şirketine ihbarı talebidir. AÇIKLAMALAR : Mülkiyeti, müvekkilim …’ye ait araç, müvekkilimin sevk ve idaresinden iken ….yönetimindeki ………. plakalı araca sol arka kapıdan çarpması, bu aracın da ileride park halindeki davacıya ait araca çarpması neticesinde …….. tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Mülkiyeti müvekkilime ait aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası …….. no’lu ve ……… başlangıç tarihli poliçeyle ……… Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde aracın kasko sigortası da, aynı sigorta şirketinin ……… poliçe numaralı ve ……… tarihli poliçeyle yapılmıştır. Bu durumda sigorta şirketinin davadan haberdar edilmesi zorunlu olmuştur. SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ve izah olunan nedenlerle; üçüncü kişi sigorta şirketinin davalı müvekkilime katılmak suretiyle veya ikametten davayı takip etmesi için davanın …….. Sigorta A.Ş.’ye ……… hükmü gereği ihbar edilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.