Soyadı Değişikliği Davası Dilekçesi

DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : Nüfus Müdürlüğü DAVA KONUSU : Soyadı değişikliği davasıdır AÇIKLAMALAR : Davacı müvekkilin nüfusta kayıtlı ve kullanmak zorunda olduğu soyadı olan “……..” bugünkü toplumumuzda yanlış anlamalara sebep olmakla ve alay konusu yapılmaktadır. Esasen müvekkilin sülalesi, büyük dedelerinden bu yana, dedelerinin mesleğinden ötürü “………” olarak bilinmektedir. Zaten yakın tanıyanlar ve eski komşuları kendilerini böyle bilip çağırmaktadırlar. Müvekkilin yanlış anlamalara sebep olacak soyadı yerine gerçekte bilinen soyadını kullanabilmesi için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür yasal deliller. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebep ve gösterilen delillere göre davamızın kabulü ile, “………” soyadının “………” olarak değiştirilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.