Süre Tutum Dilekçesi

…………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek üzere ……… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Dosya No : ……/…… İTİRAZ EDEN (SANIK ): ………… MÜDAFİİ : ………… KONU : Müvekkilimiz hakkında ……… suçundan verilen mahkûmiyet ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz süre tutum dilekçemizdir. AÇIKLAMA : Sayın mahkemenin ……………… tarihinde müvekkilimiz hakkında vermiş olduğu ……………… suçundan dolayı mahkûmiyet kararı ve sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz sebep ve gerekçelerimizi sunmak üzere, dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne karar verilmesini talep ederiz. SONUÇ ve TALEP : Gerekçeli mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı itiraz dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, müvekkilimiz hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün bozulmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.