Tahliye İstemi Dilekçesi

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAKANLIĞINA DAVACI : Adı ve Soyadı, TC. Kimlik No DAVALI : Adı ve Soyadı SUÇ : Kasten ve tasarlayarak adam öldürme, adam öldürmeye azmettirme SUÇ TARİHİ : …/…/… TALEP KONUSU : Tahliye talebimize ilişkindir. AÇIKLAMALAR : Azmettirme kastının kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık olması ve azmettiren şahsın kasten işlenen suçun yapıcı davranışlarına da başlamış olması gerekir. Öncelikle müvekkilim C.’nin olay mahallinde bulunmadığı, “sakallı olan kişinin C. ağabeyimize niye yanlış yaptın demesi üzerine olayı C.’nin azmettirdiğini düşündüm, C.’nin bu kişilere benim yanımda benim ve kardeşimin öldürülmesi ile ilgili bir söz söylemedi” şeklindeki beyan ve isnadından başkaca hiçbir isnadın bulunmadığı, müvekkilimin tutuklanmasına dayanak olan müşteki B.’nin bu beyanının, yukarda önemli unsurlarını açıkladığım azmettirme suçunun, kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık olması unsuru ile bağdaşmamaktadır. Bununla beraber müvekkilim C.’ye yüklenmek istenen azmettirme suçunun maddi unsuru olan yapıcı davranışlarına dair de hiçbir delil söz konusu değildir. Müvekkilim C. C., suçsuz ve sebepsiz olarak tutuklu bulunmakta olup mağdur durumdadır. Müvekkilim, böbrek hastasıdır. Cezaevi koşullarında yaşaması bu rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı olmaktadır. HUKUKİ NEDENLERİ : CMK. Md. 104 ve ilgili mevzuat SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle; müvekkilim C. C.’nin bihakkın, yerinde görülmediği takdirde uygun görülecek nakdi kefaletle tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ederim.