Tapu Tescil Dilekçesi

DAVALI : (Kiraya veren) DAVA : Tapu tescil işlemi talebidir. AÇIKLAMALAR : Davacı müvekkil, davalı olan tarafından sahip olduğu ve müvekkilin kiracı olarak ikamet ettiği gayrimenkulün tapusunun tescil işleminin gerçekleştirilmesi talebiyle bu dilekçeyi sunmaktadır. Müvekkil, davalıya ait olan ……….. ili, ……….. ilçesi, ………….. adresinde bulunan dairede ………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır. Kiralanan dairenin tapusu şu an davalı olan tarafından üzerinde kayıtlıdır. Ancak, müvekkil ve davalı arasında yapılan sözleşmeye uygun olarak, kiralanan taşınmazın tapusunun müvekkilin adına tescil edilmesi gerekmektedir. Kiralanan taşınmazın tapu tescil işlemi, müvekkilin mülkiyet haklarını güvence altına alacak ve hukuki ilişkilerini netleştirecektir. HUKUKİ SEBEPLER : Tapu Kanunu ve ilgili mevzuat. DELİLLER : Kira sözleşmesi, tapu kayıtları, kimlik fotokopisi, ve her türlü delil. SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda yazılı nedenlerle; Müvekkilin, davalı tarafından sahip olunan ……….. ili, ……….. ilçesi, ………….. adresindeki taşınmazın tapusunun müvekkilin adına tescil edilmesine, tescil işleminin derhal gerçekleştirilmesine, Tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsilini talep ederim.