Velayet Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE DAVACI : ………………………… DAVALI ………………………… DAVA: Müşterek çocuğun velayetinin düzenlenmesi talebimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR: Müvekkil …………………………ile davalı …………………………arasındaki boşanma sonucu müşterek çocuk olan …………………………'nin velayetinin davalıda kalması nedeniyle çocuğun bakımı ve eğitimine yeterince özen gösterilmediği ve çocuğun müvekkille yaşamak istediği gerekçesiyle çocuğun velayetinin davalıdan alınarak müvekkile verilmesi talep edilmektedir. HUKUKİ NEDENLER : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat DELİLLER : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası, mesaj kayıtları, Taraflara ait SGK gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, İkamet bilgileri, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delil. Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız. SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle; 1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE, 2-Küçük yaştaki müşterek çocuğun velayetinin davacı müvekkile verilmesine ve küçük yaştaki müşterek çocuk ile davalı ………………………… arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz.